Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
18. ՁՕՆԻԿՔ
       Մինակ էր.
Վարդ մ՚ըզգօն
Մատուցի
Ներա ձօն :
       Շիկնեցաւ
Նէ զըւարթ՝
Կ՚ընդունէր
Երբ իմ վարդ:
       Ներա քով
Վարդն ո՜րչափ
Էր անշուք՝
Գունաթափ
       Նոյնպէս ձօնս
Համբոյրին
Զ՚որ տըւաւ՝
Չ՚էր բնաւ գին:
       1871