Քերթուածներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի ՆԱՀԱՏԱԿՈՒԹԻՒՆ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ

  ԵՐԳ

Դըժոխք ի մարտ արշաւեն
Գոռ բանակաւ սեւագունդ.
Արի՛ք ընդդէմ քաջազէն
Վառեալք յասպար ի մըկունդ,
Թորգոմեան դիւցազո՛ւնք,
Նահատա՛կք աննըկունք։

Ահա արին յարեաւ Վարդան,
Դըռոյթ ի դաշտ տալ փառաց.
Գուպարայաղթ քաջացն ի կռիւ
Որոտընդոստ ձայն գոռաց.
Վառեցարո՛ւք յասպարէզ՝
Հուր ըզգեցեալ բոցակէզ,
Թորգոմեան դիւցազո՛ւնք,
Նահատա՛կք աննըկունք։

Յարեաւ Աստուած ի յաթոռոյն՝
Ճշմարտութեան ախոյեան,
Եւ լուսաթռիչ Հաւատքըն սուրբ
Ճախրեաց Վեհին յանդիման։
Վառեցարո՛ւք յասպարէզ՝
Հուր ըզգեցեալ բոցակէզ,
Թորգոմեան դիւցազո՛ւնք,
Նահատա՛կք աննըկունք։

Ահա ըզսուրն շարժեաց Վարդան,
Եւ սեաւ անդունդք սարսեցին.
Ահա արին անկաւ Վարդան,
Երկինք ի խինդ պարեցին։
Վառեցարո՛ւք յասպարէզ՝
Հուր ըզգեցեալ բոցակէզ,
Թորգոմեան դիւցազո՛ւնք,
Նահատա՛կք աննըկունք։