Քերթուածներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի ԲԵՐԱՆՈՅ ՄԱՆԿԱՆ
ԱՌ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՀԻՆ

 

Տէր, աղբիւր յորդ բարեաց,
Դեռաբոյս իմ կենաց՝
Գորովովըն ամբաւ՝
Հայրաբար գութ կալաւ։

Ո՜վ առատ պարգեւաց.
Զի կրկին շընորհեաց
Հըրեշտակս պահապանս՝
Հովանի մանկութեանս։

Ինձ զուարթնոյն ըզտիպար
ԶԻսկուհին տալով մայր։
Որպէս զով շաղ հեզիկ՝
Դալարեացըն փափկիկ,

Այնպէս գութ իւր եւ խնամք
Անուշիկ են ինձ կեանք։
Հե՛ղ եւ դու քաղցրաբուղխ
Վեհ, նորայն ի գըլուխ՝

Շընորհաց քոց ըզցօղ,
Ո՜վ անմահդ ըՍտեղծող։