Քերթուածներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԱՊԱՆԱԳԻՐ ՎԱՂԱՄԵՌԻԿ ՄԱՆԿԱՆ

Ի գըրկաց գիրգ գորովոյ՝ թըռեար հրեշտակդ անմեղուկ,
Անշաղախ ի յերկրէս պահեալ զոտկունքըդ փափուկ,
Ի դառըն բաժակէ կենաց միայն զանուշակ
Մայրենի կաթին առեալ եւ զգըգուանացն ըզճաշակ.
Հանգի՛ր աստ, զերդ յօրոցիդ, քեզ երանի՛, ո՜վ մանկիկ.
Ո՛չ ծանեար զարտասուս, զոր մեզ հեղուլ տաս այժմիկ։