Օգուտ Բժշկութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

   Ձ= Վաղ. Պետ. Մատեն. ձեռագիր հմր 414
   Ա= Վաղ. Պետ. Մատեն. Ամիրտովլաթի ինքնագիր
   Բ= Վաղ. Պետ. Մատեն. հմր 732
   Գ= բժ. Լ. Յովհաննիսեանի
   Դ= Վաղ. Պետ. Մատեն. հմր 6275
   Ե= Վաղ. Պետ. Մատեն. հմր 733
   Զ= Վաղ. Պետ. Մատեն. հմր 734
   Աճ. = պրոֆ. Աճառեան Հր.
   Անգ. անպ. = Անգիտաց անպէտ. հրատ. Կ. Բասմաջեանի։
   Խուրշ. = բժ. Խուրշուդ Մելիք - Փարսադանեանի եւ աւագ դեղագործ Յակոբ Սէպէտճեանի Մեկնաբանութիւն (անտիպ)։

   Սրանց մասին տես Առաջաբանում։