Ուղեգրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

[Զ] ՄՕՅՏԱՆՆԻ

Եւ ով կարէ մի ըստ միոջէ գրել զամենայն զմօյտաննուն ընդարձակութիւնն, չէշմանին [1], մուտպախնին, փայտից տեղն, պալթաճոց. եւ միւսն պարտէզնի, պօստանի եւ պօստանճիք, աճամ օղլանի, ճէպաճիք։[1]            ջէշմանին