Ուղեգրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ժ. ԿԱԽԱՐԴ ԿԱՆԱՅՔ

Դարձեալ թվին ՌՁԳին (1634). հոկտեմբեր ԺԲ. իրեք կախարդ կին կալան ի Լով եւ քաղքէն դուրս կուտեալ յոլով փայտ այրեցին զնոսա. որ իրեք օր դեռն հոտ ճենճերաց նոցին ոչ գնաց ի Լով քաղաքէն [1] ։[1]            Սիմէոն այստեղ զետեղած էր իւր Լվով փոխադրուելու պարագան, զոր յառաջ բերած էինք էջ 355-356։