Ուղեգրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

[Ը] ԶԻՆԱՐԱՆ

Այլ եւ ցուցին մեզ զթէրսխանան, լայնանիստ եւ անառիկ պարսպով, որպէս դղեակ մի մեծ եւ շուրջանակի ջուր. եւ ասին թէ կայ ի ներս հինգհարիւր ղատրղայ, որ ամէն ղատրղայ կ՚աժէ հինգհազար, ութհազար ղուռուշ կամ այլ աւելի. վասն զի չեն նման Ստամպօլայ, ոչ մավոնանուն։ Եւ այնչափ մալ եւ խազինա ունի, եարաղ եւ զէն, պարութ եւ ֆնտուխ, թօբեր եւ թֆաքնի, հարպաք եւ զրեհք եւ այլ զանազան զէնք պատերազմի։ Եւ հիացաք թէ ուստի՞ է այսչափ պատրաստութիւն. եւ ասին թէ այս ամէնքս Սա Մարքոյին է. եւ թէ այսօր պիտի գնան, հազր են։ Եւ որչափ ամալ, ինդիզար, կէմիք եւ այլն ամէն Սա Մարքոյին է. եւ ասին թէ հէսաբսիզ մալ ունին, զի այլ այսպէս փարթամ եկեղեցի չկայ արարածս։ Թէպէտ Սան Պետրոս ունի մալ եւ խազինա, ապա ի խարճն շատ կ՚երթայ, եւ նա վէքիլնի չունի, որպէս սա։ Ամէն աշխարհ, նաեւ քաղաքացիքն յոյժ պերճ եւ հարուստ են. որ այն քաղաքն թէ ոք հինգհազար, տասնհազար ղուռուշ ունենայ, կու արմնան թէ այն սէֆիլ մարդն որպէս կ՚ապրի։ Եւ է հիանալի, զի Վանատիկ խիստ սղութիւն է, մարդաշատ եւ սըխ շէնլիք. եւ ծովն առել է զբոլորն, ցամաք չկայ. հացն սակաւ եւ ջուրն անձրեւի, տներն ամէն վիմաց, եւ գնոջ. միսն եփելու քսան դրամ, նոյնպէս հաւն [1] ։ Եւ բնաւ ջուր չեն ըմպել, այլ գինի. եւ քաղցր [2] ջուրն այլ տեղաց կէմովք բերեն։[1]            հաւըն

[2]            քաղցըր