Ուղեգրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

[Ա] ՈՒԽՏԱՒՈՐՔ 

Եւ ուխտաւորաց գլուխ եւ մեծ՝ Յովհաննէս կաթողիկոսն էր։ Ունէր սա երկու մանուկ հաբեղայս, կոյսք եւ ամօթխածք. մինն վարպետ եւ ժամասաց, համեղաձայն. միւսն բանասէր եւ ազնիւ գրագիր. զգեցեալ էին խարազն սեւ եւ վեղարն [1] զերեսն ծածկէր [2] ։ Կայաք ԶՃ հոգի ընդ այր եւ ընդ կին։[1]            վէղարն

[2]            Կ՚ակնարկուին անշուշտ «Ամթեցի վարպետ Իսրայէլ» եւ Ղազար աբեղայ որ յայտնի է իբրեւ « գրագիր» ( տե՛ս ասոնց մասին « Հանդէս ամսօրեայ», 1933, էջ 313-314 եւ 316)։