Ուղեգրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

[Գ] ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ

Եւ այլ օր ելաք ի Զանկակատունն, որ էր երեքհարիւր աստիճան բարձր մինչ ի զանկակն. եւ անտի մինչ ի վերին ղուպան ուր խաչն է՝ հարիւր աստիճան։ Եւ ի գլուխն գագաթան շինած է թէսնիֆով թափած սպէտրէ հրեշտակ մի մեծ մարդապօյ մի, որ ներքուստ վարէն իբրեւ զթռչուն կ՚էրեւէր. ունէր մին ձեռն սուր եւ միւսովն մատամբ ցուցանէր, զի այս հրեշտակս խուլավուզ էր նաւորդաց եւ ամենայնի. զի այնպէս իմաստութեամբ տլիսմ էր զուգած, որ քամին ուստի կ՚ելնէ՝ այն կողմն մատամբ ցուցանէ։