Ուղեգրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

[ԺԸ] ԲՆԱԿՉՈՒԹԻՒՆ ՔԱՂԱՔԻՆ ԵՒ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆՔ

Եւ ասին թէ կա[յ] ի Ստամպօլ ԽՌ Հրէի տուն եւ ԽՌ տուն Հոռմի. ԺՌ տուն Հայի, բայց Տաճկաց հաշիւ եւ համար չկայ. ՁՌ խանութ կայ. ԼՌ մէհանայ։ Թող զմէջիթնին, հիւրանոցնին, վախֆնին, մէտրասանին, ճումայանին, թէմպէլխանանին, հիւանդանոցնին [1], աշխանանին, մուտպախնին, պէզէզտաննին, սարաճխանն, ախոռնին, մօյտանին, բաղնիքնին, խաներն, չարշունին եւ որ ամէն օր [ի] չարշու մի պազար կու լինի եւ քահվէխանանին, ղաֆաֆնոցնին, զատ սարայնուն, պաղչանին, պօսդանին եւ [ի] Վլանկա պօսդան մի կայ, մեծ քան զքաղաք մի եւ, շուկանին, չարշունին, եւ փողոցնին մարդաշատ եւ ապրանօք լի։[1]            հիւանտանոցնին