Ուղեգրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

[ԼԴ]  ՆՈՒԷՐ ԹԱԳԱՒՈՐԻՆ ՍՊԱՆԻՈՅ

Այլ եւ ասին թէ Սպանիու թագաւորէն թային կայ Փափին՝ ամէն տարի ԻԵՌ ոսկի եւ ձի մի ազնիւ, որ բառնալն ի վերայ զխազինան եւ բերեալ ծնկսի առաջի Փափին եւ զգլուխն խոնարհեցուցանէ. եւ երբ Փափն խաչակնքէ, նա կանգնի. զի ուսուցեալ են զնա։ Եւ բնական իտրաքով են ձիքն. որպէս եւ ի Ստամպօլ ունի խօնթքարն ձիան, որ երբ նստի ի վերայ եւ գնայ նամազ, գլխովն բարեւ տայ [1] երկու կողմանց մարդկանց. եւ այլքն զուքր տային մարդկապէս եւ խելօք կամկար գնային։[1]            տա