Ուղեգրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

[Է]  ԲՆՈՒԹԻՒՆ ԵՐԿՐԻՆ

Բայց շուրջ եւ բոլոր սուրբ Երուսաղէմայ խիստ քարատակ եւ վիմուտ էր եւ անջրդի. եւ հող անդ բնաւ չերեւի. ապա յոյժ բարելի է, պտղատու եւ մրգաշատ. եւ սար ու ձորն ամէն զէյթուն է. պտուղք քաղցր եւ համեղ էր, որ բնաւ այլ տեղ չտեսի. ունի սեխ եւ ձմերուկ ազնիւ եւ մեծամեծ խարպիզակք, նուռ մեծամեծ, թուզ եւ սէրկեւիլ լաւ, քաղցր եւ ախորժ. եւ քաղցր. թէպէտ փոքր՝ դեղին. ծառէն կլաս [1] կտրես ուտես. զոր այլ աշխարհ ոչ տեսի. ամսներով պիտի պահեն ապա ուտեն։ Այլ եւ խաղող ազգի ազգի եւ մեծ ողկոյզ։ Այլ եւ ամենայն բարիքն առատ եւ լի. հացն սպիտակ եւ մեղրն սպիտակ, եուղն ազնիւ եւ ըստ պատմութեան լրտեսիցն.

Թէպէտ քարուտ եւ անջրդի,

այլ ամենայն բարեօք է լի։

Եւ ի մեր ժուկն կշռեցաք մէկ ողկոյզն օխա ու կէս ելաւ. փա՜ռք [2] Աստուծոյ։ Վարդն խիստ զարմանալի հոտ ունի. որ զջուրն յերկրէ յերկիր տանին արմաղան եւ ընծայ [3] ։ Այլ եւ գինին աժան եւ ուժով [4] է, որ մարդ առանց ջրի չկարէ ըմպել, սաֆի սպիտակ. կարմիր չկայ։ Զէթեաղին օխան հինգ ստակ. եւ շիրիկն։ Գէրմակ հաց կ՚եփեն, սօմին եւ փիթայ. չախալ հացն քան զամէնն անուշ։ Կաթն, մածուն, խայմախ, կարագ [5] յոյժ համեղ. եւ տարին ի բուն գտանի։ Զէրա ամէն ամառ, եւ ձմեռ չկայ. անասունքն երկու անգամ ծնանէին. երկու անգամ սերմանեն եւ երկու՝ հնձեն։ Աւագ տօներն գառն լինի. բայց անդ ուլն աւելի է քան զգառն անուշ զոր եւ մեք հիացեալ էաք ի ճաշակն։ Խիար, վարդ, գարի տօնին հասնի. այլ եւ հասըլն։[1]            Իմա՛ կարես։

[2]            փառ

[3]            ընծա

[4]            յուժով

[5]            կարաք