Ուղեգրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

[ԺԱ] ՀԻՆ ՊԷԶԷՍՏԱՆ

Իսկ այլ օրն գնացաք ի հին պէզէստանն. եւ անդ եւս ազգի ազգի կերպասք, ղումաշք, եւ անօթք եւ ձիոյ թամք, դանդանաւանդք, լկամք, տիկտիկք՝ արծթէ ոսկէջրած, ղալամ քաշած եւ սիրմայ, այլ եւ քարամբք, ակամբք եւ մարգարտով ընդելուզած, գնոջ եւ անգիւտք, որ [1] այլ տեղ ոչ գտանի։ Եւ այլ տեղ չատրճիք եւ չատրնի յոլով [2] եւ մեծագին. եւ սէլվի աղաճէ սնտուկք։[1]            զոր

[2]            յօլով