Ուղեգրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

[ԻԲ] ԽՆԱՄՔ ԱՆԱՍՆՈՑ

Այլ եւ հոգ տանին անասնոց, գազանաց եւ թռչնոցն։ Կայ մեծ մէջիթ մի Ղարամանն, այն որ [1] յԱվլուն, քանի տեղ քապապնի խորովեալ [2] ՝ արկանեն շանց եւ կատվից որ [3] տէր չունին. այլ եւ ագռաւուց եւ այլ թռչնոց, որ սովորեալ ի ժամն այն՝ գան ժողովեալ երամով առ ի ուտել։[1]            աւլուն… խօրովեալ

[2]            Տե՛ս ծնթ. 99

[3]            զոր