Ուղեգրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

[ԻԳ] ՏԱՐԱԾՈՒԹԻՒՆ ՔԱՂԱՔԻՆ

Եւ այնպէս մեծ է Ստամպօլ, որ թէ կրակ ընկնի տասն հազար, քսան հազար տուն այրի՝ չի գիտեն, այլ հարցանեն թէ ո՞ւր անկաւ կրակն։ Եւ ամէն պաղչա սալվի է։ Եւ որչափ ճանփա[յ] կայ Ստամպօլայ, ամէն ճանփայ վեց աւուր ճանապարհ է, գետինն սալարակապ, որպէս մինչեւ Էտրնան եւ այլն։ Այլ եւ ամէն տեղ աղբիւր, չէշմայ. եւ եասախչիք, զաֆտչիք, զի մի վնաս լիցի կամ կռիւ։