Ուղեգրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

[ԺԹ]  ՀԱՆԴԷՍՔ Ի ՓՈԽՄԱՆ ՄՈՒԽԴԱՍԻՊԻՆ

Երկրորդ սէյիրն է փոխիլն Մուխդասիպին. զի այն գիշերն մինչ ի լոյս շէնլիք է, որպէս ռամազին իրիկունն։ Ամէն փողոցի մի գլուխ ֆէնթ մի եւ թօհվայ մի կայր. եւ ամէն տուքանք ֆէնէր մի. ղահվէխանանին զարդարած եւ տօնաթմիշ արած. եւ քաղաքն ամէն մինչ ի լոյս շրջին եւ թամաշան հային. ղէրա ազգի ազգի օյունի, սէզէնտէրնի, հայազըլնի, եւ այլ կատակ եւ ծաղր, որպէս ի տօնանմայքն, եւ ուրախութիւն ոչ սակաւ։ Եւ ասին թէ ԳՌ ոսկի կ՚ելնէ այն գիշերն մուխթասիպին։